Garantie

Garantie

Selle Italia garandeert zijn producten vierentwintig (24) maanden na de aankoopdatum, met uitzondering van slijtgevoelige onderdelen. Bewijs van aankoop is een door een geautoriseerde dealer uitgegeven nota of bon. Binnen de hierboven genoemde periode zal een kapot product worden gerepareerd of vervangen, tenzij het defect veroorzaakt is door nalatigheid, oneigenlijk gebruik en/of onjuiste montage. In deze gevallen is Selle Italia niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsels die kunnen optreden. De garantie geldt uitsluitend voor de originele koper en kan niet op derden overgedragen worden. Het is geen enkele dealer, medewerker of agent van Selle Italia toegestaan deze garantie aan te passen of uit te breiden. Deze garantie compromitteert geen enkel mogelijk recht dat door nationele wetgevers op het vlak van consumentenartikelen gewaarborgd wordt en waarop een consument zich altijd kan beroepen.

Levensduur

De levensduur van een product kan afhangen van het soort gebruik, van de weersomstandigheden, van de kwaliteit van de weg, van het gewicht van de berijder en van de rijstijl. Een product kan beschadigd raken als gevolg van valpartijen, klappen of oneigenlijk gebruik. Iedere afwijking, vervorming of verkleuring op een plek waarop veel krachten bijeenkomen, geeft aan dat een product aan het einde van zijn levencyclus is gekomen en vervangen dient te worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen adviseert Selle Italia een product na tien jaar na aankoop te vervangen, of eerder als er tekenen zijn van structurele verzwakking en/of er meer mee gereden is dan 15.000 km.

Belangrijke opmerking aangaande veiligheid

De zadelpen kan invloed hebben op de structurele sterkte van een zadel. Meer in het bijzonder: het klemsysteem van de zadelpen, dat een negatieve invloed kan hebben op de sterkte en/of structurele integriteit van de zadelbrug. Het gebruik van ongeschikte zadelpennen kan problemen veroorzaken en kan leiden tot ongevallen. Controleer de geschiktheid van jouw zadelpen met de aanwijzigingen zoals gegeven in (fig. 1). Het is aan te raden, een zadelpen met een klemsysteem te gebruiken dat over voldoende oppervlak beschikt en dat niet kan insnijden in de zadelbrug. Te vast klemmen van de zadelpenklem (fig. 2) kan breuk van de zadelbrug veroorzaken en kan leiden tot ongevallen. De zadelpenklem moet geen scherpe hoeken hebben, aangezien die zouden kunnen resulteren in een verkorte levensduur of zelfs breuk van het zadel (fig. 3). Het onderstel van het zadel moet geplaatst worden op een voldoende groot steunvlak; sommige klemsystemen kunnen schade veroorzaken (fig. 4). Het horizontale verstelbereik, zoals aangegeven op de zijkant van de zadelbrug, mag niet overschreden worden (fig. 5).


Zadelverzorging

Omhet zadel te ontdoen van zweet, stof en modder adviseren we het gebruik van een zachte doek met lauw water en een beetje neutrale zeep. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met daarin oplossmiddelen, aangezien deze haarscheurtjes of delaminatie van het zadeldek kunnen veroorzaken. Ook bijzondere soorten zweet, of het gebruik van anti-frictie-lotions, kan schade aan het zadeldek veroorzaken. Het verkleuren van sommige materialen wordt niet gedekt door onze garantie, aangezien dit een normaal verschijnsel is dat wordt veroorzaakt door de inwerking van UV-straling, zweet, vocht en warmte.

Juiste positionering van het zadel

Al gaat het maar om een paar millimeter, het veranderen van de stand van een zadel naar voren, achteren of qua hoek kan veel invloed hebben op prestaties en comfort. Het juist afstellen van een zadel vraagt om aandacht en zorgvuldigheid. Mocht je problemen ondervinden bij het positioneren van je zadel, vraag dan advies bij jouw Selle Italia-dealer of benader Sella Italia direct.

Selle Italia

Voer je gegevens in en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

*verplichte velden